Jak spořit

Přistupujte ke svým financím s rozmyslem, dávejte si stranou peníze pro náhlé případy i pro vzdálenější budoucnost.

Čím dříve začnete,
tím dříve naspoříte

 • Penzijní spoření je vhodné pro všechny bez rozdílu věku.
 • Se spořením můžete začít ještě dnes.
 • Nezapomeňte jedno založit i svým dětem.

Začněte klidně
s malými částkami

 • Spořit si můžete i 100 Kč měsíčně.
 • Pro získání státní podpory ukládejte měsíčně aspoň 300 Kč.
 • Nejvyšší státní příspěvek ve výši 230 Kč měsíčně získáte při spoření 1 000 Kč.

Jak funguje doplňkové penzijní spoření

Ke státním příspěvkům, daňovému zvýhodnění a příspěvkům zaměstnavatele získáte zhodnocení vašich úspor ve fondech.

Doporučíme vám a sami si vyberete, v jakém fondu budou vaše peníze uloženy. Fondy se liší podle způsobu zhodnocování prostředků.

Konzervativní
fond

Máte rádi své jisté a nevadí vám nižší výnosy.

Etický
fond

Chcete získat stabilní zhodnocení při zodpovědném přístupu k životnímu prostředí.

Vyvážený
fond

Stojíte o vyšší výnos a nepřekvapí vás, že může hodnota úspor mírně kolísat.

Dynamický
fond

Stojíte o vyšší výnosy i za cenu toho, že může hodnota vaší investice v čase kolísat.

Peníze můžete uložit do fondů podle své volby

Tomuto způsobu uložení vašich peněz se říká strategie spoření. Pokud vás zajímá, jak se zvolená strategie projeví na naspořené částce, ozvěte se nám.

Garance vašich vkladů

Se službou Garance máte jistotu, že se vám vždy vrátí peníze, které jste do spoření vložili vy i váš zaměstnavatel. Pokud by hodnota vašich vkladů vložených do Konzervativního, Etického a Vyváženého účastnického fondu poklesla níže, než kolik jste vložili, dorovnáme vám rozdíl při výplatě naspořené částky.

Mohlo by vás také zajímat

V doplňkovém penzijním spoření můžete sami ovlivňovat zhodnocení svých úspor tím, do jakého účastnického fondu budete investovat.

Penzijní společnosti nemusí garantovat, že hodnota prostředků klientů nesmí za celou dobu spoření klesnout, tím však současně odpadly příčiny, které značně omezovaly výnosy ze spoření.

V doplňkovém penzijním spoření se již nesjednává výsluhová penze – nárok na výplatu jednorázového vyrovnání vzniká dosažením 60 let věku při splnění 60 měsíců spoření a k výplatě odbytného při předčasném ukončení smlouvy je třeba alespoň 24 měsíců spoření.

Smlouvy o doplňkovém penzijním spoření můžete uzavřít na našich obchodních místech, kterými jsou pobočky České spořitelny, nebo u našich obchodních zástupců. Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření můžete rovněž sjednat prostřednictvím on-line aplikace nebo v internetovém bankovnictví George z pohodlí domova.

Za nezletilé dítě uzavírá smlouvu rodič, opatrovník, poručník nebo 3. osoba (prarodič, ostatní příbuzní) a dokládá potřebné dokumenty (rodný list nebo usnesení soudu s doložkou o nabytí právní moci, plnou moc v případě uzavření 3. osobou). Za osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům podepisuje smlouvu soudem určený zástupce, který musí předložit ověřenou kopii rozhodnutí soudu s doložkou o nabytí právní moci a platný průkaz totožnosti.

Vhodnou strategii spoření zjistíte vyplněním investičního dotazníku, který je součástí uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Na jeho základě vám doporučíme, jaká strategie spoření je pro vás nejvhodnější. Můžete samozřejmě spořit jinak, zákon nám však ukládá, abychom vás požádali o potvrzení, že se nechcete řídit našim doporučením.

Pokud víte, že z jakéhokoliv důvodu nebudete po určitou dobu platit příspěvky, můžete využít přerušení nebo odklad placení příspěvků. Tento záměr je třeba oznámit předem písemně penzijní společnosti. Za dobu, kdy si nespoříte, nezískáte státní příspěvek.

Jako účastník doplňkového penzijního spoření můžete smlouvu o doplňkovém penzijním spoření vypovědět, pokud:

 • není vám vyplácena starobní penze na určenou dobu,
 • není vám vyplácena invalidní penze na určenou dobu,
 • dosud jste o tyto dávky nepožádal,
 • nepožádal jste o úhradu jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu. Smlouvu nezletilého účastníka může zákonný zástupce vypovědět pouze se souhlasem opatrovnického soudu.

Peníze vám budeme vyplácet formou pravidelné penze, nebo můžete zvolit formu jednorázového vyrovnání (eventuálně je můžete použít na úhradu pojistného určitého typu životního pojištění). O penzi i jednorázové vyrovnání je možné požádat v 60 letech.

Mladí účastníci spoření mohou v 18 letech požádat o vyplacení třetiny naspořených prostředků, trvalo-li spoření aspoň 10 let a poslední 2 roky spořili u stejné penzijní společnosti.

Ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření můžete uvést tzv. určené osoby, kterým by byly vaše prostředky vyplaceny. Tyto osoby lze v průběhu spoření měnit. Pokud zemřete a žádné osoby jste ve smlouvě neurčili, mají na vaše úspory nárok dědicové.

Předdůchod znamená možnost nechat si vyplácet prostředky, které jste si naspořili v doplňkovém penzijním spoření, už 5 let před dosažením důchodového věku pro odchod do starobního důchodu.

Předdůchod je vhodný pro ty, kterým ještě nevznikl nárok na starobní důchod, ale již chtějí nebo musejí ukončit pracovní kariéru (např. ztratí práci a nemohou najít novou, stávající namáhavou práci již nezvládají, potřebují se více věnovat rodině apod.).

Smyslem předdůchodu je umožnit odchod do předčasné penze za lepších podmínek - především není nutné žádat o předčasný starobní důchod, který znamená trvalé snížení státního důchodu.

Na uplatnění služby Garance máte nárok, pokud jste v době výplaty u nás spořili déle než 10 let. Garance se vztahuje nejen na spoření u Česká spořitelna - penzijní společnosti, ale také na penzijní připojištění uzavřené s Penzijním fondem České spořitelny převedené na doplňkové penzijní spoření.

Podmínky pro získání garance:

 • Výplata peněz proběhne formou penze nebo jednorázového vyrovnání.
 • K výplatě dojde po vzniku nároku na dávku s minimální dobou spoření přesahující 10 let u naší penzijní společnosti.
 • Po celou dobu spoření byly příspěvky vkládány pouze do Konzervativního, Etického nebo Vyváženého účastnického fondu.

Službu Garance poskytujeme na základě a za podmínek uzavřené smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.  

Sjednejte si doplňkové penzijní spoření

Online

Vyřiďte si všechno v klidu a pohodlí domova. Stačí pár kliknutí myší.

V Georgi

O sjednání požádejte v Georgi, my se vám následně ozveme a smlouvu dokončíme spolu.

Telefonicky

Zavolejte nám na naši informační linku.
 

Načítání aplikace

Na pobočce

Vyhněte se frontám a objednejte se k bankéři ve vaší nejbližší pobočce.