Pro klienty

Získejte ke svému penzijnímu spoření maximum výhod, ročně státní příspěvky až 2 760 Kč a daňovou úsporu až 3 600 Kč.

Načítání aplikace

Peníze můžete uložit do fondů
podle své volby

Tomuto způsobu uložení vašich peněz se říká strategie spoření.

Ke státním příspěvkům, daňovému zvýhodnění a příspěvkům zaměstnavatele získáte zhodnocení vašich úspor ve fondech.

Doporučíme vám a sami si vyberete, v jakém fondu budou vaše peníze uloženy. Fondy se liší podle způsobu zhodnocování prostředků.

Informace o fondech

Konzervativní
fond

Máte rádi své jisté a nevadí vám nižší výnosy.

Etický
fond

Chcete získat stabilní zhodnocení při zodpovědném přístupu k životnímu prostředí.

Vyvážený
fond

Stojíte o vyšší výnos a nepřekvapí vás, že může hodnota úspor mírně kolísat.

Dynamický
fond

Stojíte o vyšší výnosy i za cenu toho, že může hodnota vaší investice v čase kolísat.

Pokud vás zajímá, jak se zvolená strategie projeví na naspořené částce nebo byste rádi změnili svůj fond, ozvěte se nám.

Garance vašich vkladů

Se službou Garance máte jistotu, že se vám vždy vrátí peníze, které jste do spoření vložili vy i váš zaměstnavatel. Pokud by hodnota vašich vkladů vložených do Konzervativního, Etického a Vyváženého účastnického fondu poklesla níže, než kolik jste vložili, dorovnáme vám rozdíl při výplatě naspořené částky.

Na co se často ptáte

Smlouvy o doplňkovém penzijním spoření můžete uzavřít na našich obchodních místech, kterými jsou pobočky České spořitelny, nebo u našich obchodních zástupců. Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření můžete rovněž sjednat prostřednictvím on-line aplikace nebo v internetovém bankovnictví George z pohodlí domova.

Za nezletilé dítě uzavírá smlouvu rodič, opatrovník, poručník nebo 3. osoba (prarodič, ostatní příbuzní) a dokládá potřebné dokumenty (rodný list nebo usnesení soudu s doložkou o nabytí právní moci, plnou moc v případě uzavření 3. osobou). Za osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům podepisuje smlouvu soudem určený zástupce, který musí předložit ověřenou kopii rozhodnutí soudu s doložkou o nabytí právní moci a platný průkaz totožnosti.

V doplňkovém penzijním spoření můžete sami ovlivňovat zhodnocení svých úspor tím, do jakého účastnického fondu budete investovat.

Penzijní společnosti nemusí garantovat, že hodnota prostředků klientů nesmí za celou dobu spoření klesnout, tím však současně odpadly příčiny, které značně omezovaly výnosy ze spoření.

V doplňkovém penzijním spoření se již nesjednává výsluhová penze – nárok na výplatu jednorázového vyrovnání vzniká dosažením 60 let věku při splnění 60 měsíců spoření a k výplatě odbytného při předčasném ukončení smlouvy je třeba alespoň 24 měsíců spoření.

Spořit můžete i 100 Kč měsíčně. Pro získání státního příspěvku, ukládejte měsíčně aspoň 300 Kč. Nejvyšší státní příspěvek (230 Kč měsíčně) získáte při spoření 1 000 Kč. U příspěvku, který je vyšší než 1 000 Kč, získáte navíc daňové úspory. Optimální měsíční příspěvek pro získání všech výhod je 3 000 Kč.

S naší službou Příspěvek na míru si můžete optimalizovat své spoření a využít všechny výhody. Automaticky si upravíte výši sjednaného příspěvku účastníka, a to podle toho, kolik skutečně v daném měsíci vložíte.

Cílem je, abyste získal za daný kalendářní měsíc maximální možnou výši státního příspěvku a následně mohl využít i maximálního odpočtu z daní.

Případné zbylé prostředky jsou evidovány jako předplatné. Celkem můžete za rok získat díky spoření 2 760 Kč ve státních příspěvcích a 3 600 Kč si odečíst z daní.

Předdůchod znamená možnost nechat si vyplácet prostředky, které jste si naspořili v doplňkovém penzijním spoření, už 5 let před dosažením důchodového věku pro odchod do starobního důchodu.

Předdůchod je vhodný pro ty, kterým ještě nevznikl nárok na starobní důchod, ale již chtějí nebo musejí ukončit pracovní kariéru (např. ztratí práci a nemohou najít novou, stávající namáhavou práci již nezvládají, potřebují se více věnovat rodině apod.).

Smyslem předdůchodu je umožnit odchod do předčasné penze za lepších podmínek - především není nutné žádat o předčasný starobní důchod, který znamená trvalé snížení státního důchodu.

Peníze vám budeme vyplácet formou pravidelné penze, nebo můžete zvolit formu jednorázového vyrovnání (eventuálně je můžete použít na úhradu pojistného určitého typu životního pojištění). O penzi i jednorázové vyrovnání je možné požádat v 60 letech.

Mladí účastníci spoření mohou v 18 letech požádat o vyplacení třetiny naspořených prostředků, trvalo-li spoření aspoň 10 let a poslední 2 roky spořili u stejné penzijní společnosti.

Jako účastník doplňkového penzijního spoření můžete smlouvu o doplňkovém penzijním spoření vypovědět pokud:

  • není vyplácena starobní penze na určenou dobu,
  • není vyplácena invalidní penze na určenou dobu,
  • dosud jste nepožádal o tyto dávky,
  • dosud jste nepožádal o úhradu jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu.

Ukončit smlouvu můžete osobně na kterékoli pobočce ČS nebo u některého z našich externích partnerů.

Smlouvu nezletilého účastníka může zákonný zástupce vypovědět pouze se souhlasem opatrovnického soudu.

Na uplatnění služby Garance máte nárok, pokud jste v době výplaty u nás spořili déle než 10 let. Garance se vztahuje nejen na spoření u Česká spořitelna - penzijní společnosti, ale také na penzijní připojištění uzavřené s Penzijním fondem České spořitelny převedené na doplňkové penzijní spoření.

Podmínky pro získání garance:

  • Výplata peněz proběhne formou penze nebo jednorázového vyrovnání.
  • K výplatě dojde po vzniku nároku na dávku s minimální dobou spoření přesahující 10 let u naší penzijní společnosti.
  • Po celou dobu spoření byly příspěvky vkládány pouze do Konzervativního, Etického nebo Vyváženého účastnického fondu.

Službu Garance poskytujeme na základě a za podmínek uzavřené smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.  

Pokud se rozhodnete převést své penzijní připojištění (smlouvy uzavřené před 1. 1. 2013) na doplňkové penzijní spoření, je třeba podat výpověď smlouvy o penzijním připojištění a požádat o převod prostředků na nové doplňkové penzijní spoření. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a převod je bezplatný.

Na základě investičního profilu vám doporučíme strategii spoření i částku vhodnou právě pro vás. Zároveň uzavřete novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, která nabude účinnosti po ukončení smlouvy o penzijním připojištění.

Veškeré prostředky z vašeho penzijního připojištění následně přesuneme na nové doplňkové penzijní spoření.

Vypovězení včetně uzavření nového Doplňkového penzijního spoření můžete zadat online (stačí vyplnit údaje a zakliknout volbu Budete převádět své penzijní připojištění a vyplnit číslo převáděné smlouvy - naspořenou částku vyplňovat nemusíte.) nebo vám s celým procesem vám rádi pomůžeme na kterékoliv naší pobočce či na telefonním čísle 956 777 444.

Sjednejte si doplňkové penzijní spoření

Online

Vyřiďte si všechno v klidu a pohodlí domova. Stačí pár kliknutí myší.

V Georgi

O sjednání požádejte v Georgi, my se vám následně ozveme a smlouvu dokončíme spolu.

Telefonicky

Zavolejte nám na naši informační linku.
 

Načítání aplikace

Na pobočce

Vyhněte se frontám a objednejte se k bankéři ve vaší nejbližší pobočce.