Pro klienty

Získejte ke svému penzijnímu spoření maximum výhod, ročně státní příspěvky až 2 760 Kč a daňovou úsporu až 3 600 Kč.

Načítání aplikace

Informace o fondech

Jak platit příspěvky

Příspěvky můžete platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně nebo si je jednorázově předplatit.

Pro zaměstnavatelské příspěvky je používán specifický symbol 0000999900.

Převod penzijního připojištění
na doplňkové penzijní spoření

Pokud se rozhodnete převést své penzijní připojištění (smlouvy uzavřené před 1. 1. 2013) na doplňkové penzijní spoření, je třeba podat výpověď smlouvy o penzijním připojištění a požádat o převod prostředků na nové doplňkové penzijní spoření. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a převod je bezplatný.

Na základě investičního profilu vám doporučíme strategii spoření i částku vhodnou právě pro vás. Zároveň uzavřete novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, která nabude účinnosti po ukončení smlouvy o penzijním připojištění.

Veškeré prostředky z vašeho penzijního připojištění následně přesuneme na nové doplňkové penzijní spoření.

Vypovězení včetně uzavření nového Doplňkového penzijního spoření můžete zadat online (stačí vyplnit údaje a zakliknout volbu Budete převádět své penzijní připojištění a vyplnit číslo převáděné smlouvy - naspořenou částku vyplňovat nemusíte.) nebo vám s celým procesem vám rádi pomůžeme na kterékoliv naší pobočce či na telefonním čísle 956 777 444.

Potřebujete poradit nebo změnit svůj fond? Obraťte se na nás.

Na co se často ptáte

Výši příspěvku můžete libovolně měnit třeba každý měsíc. Změnu si zadejte sami v internetovém bankovnictví George, navštivte pobočku ČS nebo nás kontaktujte písemně. Posléze si změňte trvalý příkaz na svém bankovním účtu.

Spořit můžete i 100 Kč měsíčně. Pro získání státního příspěvku, ukládejte měsíčně aspoň 300 Kč. Nejvyšší státní příspěvek (230 Kč měsíčně) získáte při spoření 1 000 Kč. U příspěvku, který je vyšší než 1 000 Kč, získáte navíc daňové úspory. Optimální měsíční příspěvek pro získání všech výhod je 3 000 Kč.

Pokud víte, že z jakéhokoliv důvodu nebudete po určitou dobu spořit, můžete využít přerušení nebo odklad placení příspěvků. Tento záměr je třeba oznámit předem písemně penzijní společnosti. Za dobu, kdy si nespoříte, nezískáte státní příspěvek.

Pokud posíláte příspěvky ze zahraničí, uveďte do zprávy pro příjemce VS a SS. Podrobnější informace a příklad placení najdete v následujícím dokumentu. Informaci o platbě nám prosím zašlete na platby@csps.cz.

Ano, můžete. Máme pro vás službu Elektronické vystavování dokumentů – bezpapírové doručení ročních výpisů a daňových potvrzení do internetového bankovnictví. Službu si můžete sjednat sami přímo v internetovém bankovnictví George, telefonicky, na pobočce ČS nebo u obchodních zástupců.

V internetovém bankovnictví George je možné upravovat.

  • Změna výše vlastního příspěvku 
  • Oznámení příspěvku zaměstnavatele 
  • Nastavení doplňkových služeb (SMS komunikace, E-mailová komunikace, Příspěvek na míru) 
  • Změna oprávněných a určených osob 
  • Sjednání výsluhové či invalidní penze, změna poměru mezi starobní a výsluhovou penzi

Pokud budete chtít provést některou z uvedených změn, stačí se přihlásit do George, otevřít detail vašeho penzijního spoření a potřebné vyřídíte na pár kliknutí během několika vteřin. Přijetí požadavku vám vždy potvrdíme e-mailem. O provedení změny příspěvků, oprávněných/určených osob či penzí Vás budeme informovat buď e-mailem, nebo dopisem (podle nastavení vaší smlouvy).

Pokud ještě nemáte internetové bankovnictví George, navštivte naši pobočku ČS a sjednejte si ho zdarma. Budete tak mít o svém penzijním spoření neustále přehled.

S námi jako s moderní společností se můžete domluvit na elektronické komunikaci, kdy veškeré důležité informace budeme zasílat informační SMS či e-mailem. 

Pro informace ohledně nedoručené korespondence využijte tel: 956 777 444 nebo info@csps.cz.

S naší službou Příspěvek na míru si můžete optimalizovat své spoření a využít všechny výhody. Automaticky si upravíte výši sjednaného příspěvku účastníka, a to podle toho, kolik skutečně v daném měsíci vložíte.

Cílem je, abyste získal za daný kalendářní měsíc maximální možnou výši státního příspěvku a následně mohl využít i maximálního odpočtu z daní.

Případné zbylé prostředky jsou evidovány jako předplatné. Celkem můžete za rok získat díky spoření 2 760 Kč ve státních příspěvcích a 3 600 Kč si odečíst z daní.

U doplňkového penzijního spoření vám na základě dotazníku doporučíme vhodnou strategii spoření, kterou můžete libovolně a kdykoli měnit. Nabízíme 4 různé účastnické fondy: konzervativní, etický, vyvážený a dynamický. Jednotlivé fondy se navzájem liší rizikem a mírou zhodnocení úspor.

Je to původní penzijní fond, do kterého byla 1. ledna 2013 převedena všechna dříve uzavřená penzijní připojištění. Transformovaný fond zachovává veškeré nároky účastníků. Platí původní podmínky spoření a nově jsou naspořené prostředky odděleny od majetku penzijní společnosti, která transformovaný fond spravuje.

Státní příspěvek se nežádá na příspěvky zaměstnavatele. Pokud posíláte příspěvek alespoň ve výši 300 Kč, je možné, že tento příspěvek není smluvně sjednán, a proto se kumuluje jako předplatné.

Pokud je placen i sjednán, je možné, že jsou ve vaší smlouvě chyby, které mohou bránit zavedení na MF ČR (duplicitní smlouva, špatné rodné číslo atd.). ČS penzijní společnost tyto chyby řeší a všechny státní příspěvky zpětně vyžádáme.

Jako účastník doplňkového penzijního spoření můžete smlouvu o doplňkovém penzijním spoření vypovědět pokud:

  • není vyplácena starobní penze na určenou dobu,
  • není vyplácena invalidní penze na určenou dobu,
  • dosud jste nepožádal o tyto dávky,
  • dosud jste nepožádal o úhradu jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu.

Ukončit smlouvu můžete osobně na kterékoli pobočce ČS nebo u některého z našich externích partnerů.

Smlouvu nezletilého účastníka může zákonný zástupce vypovědět pouze se souhlasem opatrovnického soudu.

Určené osobě vznikne nárok na výplatu naspořených peněz v případě, že účastník během spoření zemře. Můžete zvolit až 4 určené osoby; doplnit případné další lze na našich pobočkách.
Pokud se rozhodnete stanovit určenou osobu (a to doporučujeme), je třeba uvést její jméno, příjmení a rodné číslo (pokud ho nemá, tak datum narození). V zájmu usnadnění případné budoucí komunikace s touto osobou doporučujeme uvést i její adresu.
Je vhodné rovněž dotyčného informovat o tom, že jste ho ve smlouvě určili.
Určíte-li více osob, je třeba uvést jejich podíl na případné výplatě (součet musí být 100 %).
Určenou osobu či její podíl můžete kdykoliv písemně změnit (doporučujeme využít naše pobočky).
Pokud žádnou osobu neurčíte, stanou se naspořené peníze v případě úmrtí účastníka spoření předmětem dědictví.