Pro zaměstnavatele

Motivujte své zaměstnance oblíbeným benefitem a snižte si daňový základ až o 50 000 Kč ročně.

Doplňkové penzijní spoření
jako benefit pro vaše zaměstnance

Příspěvky na doplňkové penzijní spoření mohou být rozhodujícím faktorem při zvažování nových pracovních nabídek. Svým zaměstnancům pomůžete spořit na budoucnost a navíc získáte daňové úlevy a úsporu mzdových nákladů.

 • Zaměstnavatel z příspěvků do výše 50 000 Kč ročně neodvádí sociální a zdravotní.
 • Zaměstnanec z příspěvku neplatí sociální a zdravotní pojištění.
 • Příspěvek zaměstnance vyšší než 1 000 Kč měsíčně umožňuje snížení jeho daňového základu.
 • Zasílání jedné platby za všechny zaměstnance.
 • Komplexní prodejní a poprodejní servis (uzavírání smluv, zajištění administrativy, proškolení pracovníků v mzdové účtárně, pomoc při realizaci hromadných plateb apod.).

Podívejte se, o kolik je příspěvek na penzijní spoření
výhodnější než zvýšení mzdy

Příklad benefitu pro zaměstnance Zvýšení mzdy o 2 000 Kč Příspěvek na spoření 2 000 Kč
Hrubá mzda 22 000 Kč 20 000 Kč
Příspěvek zaměstnavatele 0 Kč 2 000 Kč

Sociální a zdravotní pojištění

7 480 Kč 6 800 Kč
Celkové výdaje zaměstnavatele 29 480 Kč 28 800 Kč
Čisté navýšení příjmu zaměstnance 1 375 Kč 2 000 Kč

Výběrem vhodné formy odměnění zaměstnance může zaměstnavatel výrazně ušetřit nejen na odvodech svých ale i zaměstnance. Navýšení hrubé mzdy o 2 000 Kč zvýší celkové odvody o 1 305 Kč. Pokud se zaměstnavatel rozhodne pro příspěvek na spoření ve stejné výši, celkové odvody nevzrostou.

Jak se posílají příspěvky za zaměstnance

Pokud se rozhodnete pro náš firemní program, můžete příspěvky za zaměstnavatele i příspěvky za zaměstnance posílat hromadně. Spolu s příspěvky nám pošlete i rozpis. Rozpisy doporučujeme zasílat prostřednictvím Zaměstnavatelského Portálu 24.

  Doplňkové penzijní spoření
uzavřené po 1.1. 2013
Penzijní připojištění
uzavřené do roku 2012
Číslo účtu 27-1840220297 / 0100 3092910207 / 0100
Variabilní symbol pro jednotlivé příspěvky přidělené číslo smlouvy (9 číslic) přidělené číslo smlouvy (10 číslic)
Variabilní symbol pro hromadné příspěvky IČO zaměstnavatele nebo ID plátce IČO zaměstnavatele nebo ID plátce
Specifický symbol u příspěvku účastníka nevyplňuje se nevyplňuje se
Specifický symbol u příspěvku zaměstnavatele 0000999900 0000999900

Kompletní správa příspěvků přes Portál 24

 • Jednoduché zasílání rozpisů.
 • Flexibilní úprava rozpisu.
 • Kontrola a informace o připsání plateb.
 • Zjednodušená komunikace s ČSPS.
 • Bezpečný způsob zasílání dat.

Proč s námi spolupracovat

 • Nabízíme zázemí silné finanční skupiny České spořitelny, která je
  součástí středoevropské skupiny Erste.
 • K dispozici jsou vám naši oblastní manažeři, služby poskytujeme
  také v pobočkách České spořitelny.
 • Máme dlouholeté zkušenosti se správou klientských prostředků.

Kontaktujte nás

Region
Praha

Ing. Monika Trsková
monika.trskova@csps.cz

724 670 707

Region
Jihozápadní Čechy

Ivo Slavík
ivo.slavik@csps.cz

724 100 176

Region
Severozápadní Čechy

Ing. Jana Islová
jana.islova@csps.cz

724 670 709

Region
Severní Morava

Jana Malenovská
jana.malenovska@csps.cz
724 670 713

Region
Východní Čechy

Jitka Břízová
jitka.brizova@csps.cz

602 579 397

Region
Jižní Morava

Bc. Ivo Šulc
ivo.sulc@csps.cz

724 670 712

Na co se často ptáte

U individuálního placení jsou účastnické i zaměstnavatelské příspěvky zasílány jednotlivě na každou smlouvu zvlášť. Je potřeba rozlišovat i jednotlivé typy smluv a prostředky zasílat na správný příspěvkový účet (liší se podle typu uzavřené smlouvy).

U hromadného placení platí pouze rozdělení dle typu smlouvy - penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Pro každý typ smlouvy lze zaslat příspěvky hromadně, účastnické i zaměstnavatelské příspěvky všech zaměstnanců. Na základě vámi zaslaného rozpisu jsou následně příspěvky rozděleny mezi jednotlivé zaměstnance. Podrobné informace k hrazení příspěvku.

Minimální počet příspěvků pro hromadné placení není omezen. Obvyklý počet zaměstnanců pro placení hromadně je 5 a více.

Doplňkové penzijní spoření je nástupcem původního penzijního připojištění se státním příspěvkem. Od 1. ledna 2013 lze zakládat už jen doplňková penzijní spoření a také je možné bezplatně převádět penzijní připojištění na doplňkové penzijní spoření.

Při převodu penzijního připojištění je ukončeno původní spoření výpovědí, probíhá dvouměsíční výpovědní doba a zároveň je založeno nové doplňkové penzijní spoření s přidělením nového čísla smlouvy (9 číslic).

Po nabytí účinnosti nového spoření proběhne převod dosud naspořených prostředků z penzijního připojištění a započítává se i celá pojištěná doba. Změnou parametrů smlouvy nedochází k přerušení spoření.

V doplňkovém penzijním spoření si může účastník zvolit strategii spoření a tím i možnou výši zhodnocení uložených prostředků. Penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření mají svůj vlastní účet pro zasílání příspěvků.