Společenská odpovědnost

Smyslem naší veřejné role je zajištění doplňkového příjmu pro občany v poproduktivním věku. Ve všem svém konání akcentujeme prvek dlouhodobosti, stability a společenské odpovědnosti.

Uspořádané akce

Ekonomická odpovědnost

 • Podporujeme neziskové organizace a podílíme se na dobročinných akcích a projektech.
 • Intenzivně spolupracujeme se spolkem Život 90, který se zaměřuje na zlepšování kvality života v důchodovém věku.
 • Pravidelně darujeme vyřazenou výpočetní techniku a kancelářské vybavení do dětských domovů, základních škol, domovů seniorů a jiných organizací.
 • Motivujeme naše zaměstnance k účasti na dobrovolnických akcích v rámci programu „Dny pro charitu“.
 • Umožňujeme našim zaměstnancům, aby finančně podpořili neziskové organizace darováním svých benefitů.
 • Podílíme se na koučinku studentů a zaměstnanců neziskových organizací.

Etická odpovědnost

 • Řídíme se Etickým kodexem Finanční skupiny ČS a Asociace penzijních společností.
 • Máme rovný přístup ke všem klientům a zaměstnancům.
 • Pomáháme zaměstnancům v jejich profesním i osobním rozvoji a umožňujeme flexibilní formy práce.
 • Zabýváme se vzděláváním klientů, především v oblasti finanční gramotnosti.
 • Podporujeme zaměstnaneckou diverzitu a vycházíme vstříc kolegům s handicapem.
 • Neinvestujeme prostředky do cenných papírů firem produkujících tabák a zbraně nebo využívajících dětskou práci.
 • Etické spoření umožňuje našim klientům investovat se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí.
 • Při správě penzijních úspor dodržujeme Principy odpovědného investování
 • U všech fondů dodržujeme kritéria omezující investice s negativním dopadem na globální oteplování, válečné konflikty, produkci a dostupnost potravin.
 • Etické spoření umožňuje našim klientům zhodnocovat své úspory výhradně investicemi do společensky odpovědných firem a se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí.

Ekologická odpovědnost

 • Třídíme firemní odpad.
 • Při tisku používáme recyklovaný papír.
 • Nenakupujeme nápoje v jednorázových plastových obalech.
 • Naše zaměstnance vedeme k úsporám spotřeby provozních materiálů.
 • Používáme ekologické tonery a repasované tiskové náplně.
 • Minimalizujeme interní a externí tisky v rámci projektu „Bezpapírová společnost“.
 • Klientům poskytujeme elektronické výpisy a komunikaci.
 • Hledáme příležitosti ke znovuvyužití vyřazeného kancelářského vybavení a techniky.

Jako člen Finanční skupiny České spořitelny věříme dobrým věcem.