O nás

Pomáháme Vám tvořit lepší budoucnost.

Aktuality

O Penzijní společnosti

Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. vznikla 1. ledna 2013 transformací z Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Právní předchůdce Penzijní fond České spořitelny získal licenci od České národní banky k vytvoření transformovaného fondu jako první penzijní fond v České republice. Penzijní fond České spořitelny vstoupil na finanční trh v České republice v roce 1995. Před důchodovou reformou stabilně zvyšoval svůj podíl na trhu penzijního připojištění. Z hlediska počtu klientů i z hlediska objemu finančních prostředků ve správě zaujímal druhé místo na trhu.

Od března 2001 je 100% vlastníkem společnosti Česká spořitelna, která se již v roce 2000 stala členem silné středoevropské finanční skupiny Erste Bank. Česká spořitelna – penzijní společnost tak disponuje mimořádným zázemím a může svým klientům nabídnout neustále se zvyšující kvalitu služeb.

Hlavním předmětem činnosti je poskytování doplňkového penzijního spoření a správa Transformovaného fondu, jehož součástí jsou penzijní připojištění uzavřená před 30. listopadem 2012. Česká spořitelna – penzijní společnost provozuje celkem čtyři účastnické fondy doplňkového penzijního spoření a jeden Transformovaný fond.

Na českém trhu je Česká spořitelna – penzijní společnost uznávaným podnikatelským subjektem, který aktivně působí v Asociaci penzijních společností České republiky.

Základní údaje

Zárukou bezpečného zhodnocení prostředků klientů Česká spořitelna - penzijní společnosti je především promyšlená investiční strategie, která se opírá o rozsáhlé zkušenosti České spořitelny z finančního sektoru.

Prohlášení o členství v koncernu Finanční skupina České spořitelny:
Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČ: 616 72 033, je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782.

Statutární orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Aleš Poklop

předseda představenstva

pověřený řízením úseku správního

Je absolventem VŠZ Praha. Bankovní kariéru začal v České spořitelně v roce 1992, kde postupně zastával různé poradenské a manažerské pozice v retailovém a komerčním bankovnictví.

Do Penzijního fondu České spořitelny nastoupil v lednu 2001. V lednu 2003 byl jmenován ředitelem úseku obchodu a marketingu. V tomtéž roce se stal členem představenstva společnosti a následně jejím místopředsedou. V roce 2008 odešel zpět do České spořitelny, kde působil ve vedení úseku Externí prodej a kooperace.

Generálním ředitelem Penzijního fondu České spořitelny a předsedou představenstva byl jmenován v červnu 2010. Od transformace na penzijní společnost dne 1. ledna 2013 působil jako generální ředitel Česká spořitelna - penzijní společnosti. V tomto roce se rovněž stává předsedou představenstva Česká spořitelna penzijní společnosti a zároveň je od této doby odpovědný za řízení úseku správního.

Od listopadu 2012 zastával funkci viceprezidenta Asociace penzijních společností ČR. V červnu 2015 byl zvolen prezidentem Asociace penzijních společností ČR.

Ing. Jakub Krkoška, MBA

místopředseda představenstva

pověřený řízením úseku finančního řízení

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru Statistika a pojistná matematika Fakulty informatiky a statistiky, s vedlejší specializací v oboru Peněžní ekonomie a bankovnictví Fakulty financí a účetnictví. Po ukončení vysoké školy absolvoval zahraniční stáž na pozici pojistného matematika v pojišťovně Chubb Insurance Company of Australia Ltd. V letech 2008 až 2013 absolvoval distanční studium managementu na The Open University UK.

Do Penzijního fondu České spořitelny nastoupil v dubnu 2007 na pozici pojistný matematik, finanční modelář a zástupce ředitelky úseku finančního řízení. Pozice byla postupně rozšířena na senior analytik ekonom. V letech 2011 až 2013 byl zodpovědný za vedení projektu transformace penzijního fondu na penzijní společnost. V listopadu 2013 byl jmenován ředitelem úseku finančního řízení. Od ledna 2014 se stává členem a od ledna 2017 místopředsedou představenstva Česká spořitelna - penzijní společnosti zodpovědným za finance a úsek finančního řízení.

Ing. Tomáš Vaníček, MBA

člen představenstva

pověřený řízením úseku obchodu a marketingu

Tomáš Vaníček absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, následně získal titul MBA na Nottingham Trent University a studoval bankovnictví na Oklahoma University. Osm let vedl pobočkovou síť České spořitelny a v roce 2013 nastoupil do představenstva Pojišťovny ČS, kde byl více než pět let zodpovědný za obchod. Poté, co se Pojišťovna ČS stala součástí Vienna Insurance Group (VIG), nastoupil do představenstva Kooperativy, kde byl až do konce roku 2020 zodpovědný za bankopojištění, digitální prodej, klientskou zkušenost a projektovou a inovační kancelář. Jelikož Kooperativa je strategickým partnerem naší finanční skupiny, tak během práce v pojišťovnictví stále úzce spolupracoval s Českou spořitelnou. Ve svém volném čase se věnuje zejména sportu (hokej, fotbal, golf, cyklistika a lyže) a mentoringu několika start-upových projektů, kterým předává svoje zkušenosti s tvorbou firemních strategií a obchodních modelů. 

Dozorčí rada

Ing. Jiří Humhal

předseda dozorčí rady
ředitel plánování prodeje a řízení výkonu, Česká spořitelna, a.s.

Bc. Roman Choc

místopředseda dozorčí rady
Tribe lead Wealth Management, Česká spořitelna, a.s

Ing. Martin Machač

člen dozorčí rady
manažer řízení rizik na finančních trzích, Česká spořitelna, a.s.

Výbor pro audit
 

Ing. Bohuslav Poduška

předseda výboru pro audit
nar. 19.1.1955
trvale bytem Fantova 1794/8, Lužiny, 155 00 Praha 5

RNDr. Lucia Houfková

místopředsedkyně výboru pro audit
nar. 27.9.1982
trvale bytem Jana Přibíka 958/5, Vysočany, 190 00 Praha 9

Mgr. et Ing. Ondřej Martinek

člen výboru pro audit
nar. 10.10.1973
trvale bytem Pod Vinicí 356, 503 31 Vysoká nad Labem

Důležité dokumenty