2016 13 DUB
Aktuality Česká spořitelna - penzijní společnost mění čísla účtů pro zasílání příspěvků

Od 1. října 2015 jsme změnili čísla účtů pro zasílání příspěvků na penzijní připojištění - pro smlouvy založené před rokem 2013 zůstává účet: 3092910207/0100 a pro nové doplňkové penzijní spoření platí účet: 27 - 1840220297/0100. Jako variabilní symbol se uvádí vždy přidělené číslo smlouvy. Česká spořitelna - penzijní společnost bude po dobu přechodného období - tj. do 31. prosince 2016, akceptovat platbu na doplňkové penzijní spoření zaslanou na oba účty a příspěvky budeme následně přeúčtovávat.