Transformovaný fond

V transformovaném fondu jsou uloženy prostředky klientů, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění do konce roku 2012. Do fondu již nelze vstupovat. Cílem fondu je konzervativní způsob spoření se stabilním zhodnocením a zárukou návratnosti vložených prostředků. Fond investuje především do státních a firemních dluhopisů.

Co zůstalo při starém?

  • Záruka nezáporného zhodnocení vložených prostředků.
  • Nárok na státní příspěvek.
  • Možnost příspěvků od zaměstnavatele.
  • Nárok na výsluhovou penzi.
  • Nárok na pozůstalostní penzi.
  • Možnost čerpání prostředků jednorázovým vyrovnáním.

Čtvrtletní výsledky

  k 31. 3.2018 k 30. 6. 2018 k 30. 9. 2018 k 31. 12. 2018
Majetek fondu v tis. Kč 68 011 660 68 635 183 69 488 797 70 761 405
Výsledek hospodaření v tis. Kč 51 423 152 008 324 864 342 939
Načítání aplikace

Vývoj zhodnocení

Rok  2017 2016 2015 2014 2013
Připsané zhodnocení fondu za rok 0,51 % 0,68 % 0,85 % 1,42 % 1,30 %

Další fondy