Transformovaný fond

V transformovaném fondu jsou uloženy prostředky klientů, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění do konce roku 2012. Do fondu již nelze vstupovat. Cílem fondu je konzervativní způsob spoření se stabilním zhodnocením a zárukou návratnosti vložených prostředků. Fond investuje především do státních a firemních dluhopisů.

Co zůstalo při starém?

  • Záruka nezáporného zhodnocení vložených prostředků.
  • Nárok na státní příspěvek.
  • Možnost příspěvků od zaměstnavatele.
  • Nárok na výsluhovou penzi.
  • Nárok na pozůstalostní penzi.
  • Možnost čerpání prostředků jednorázovým vyrovnáním.

Čtvrtletní výsledky

  k 31. 3.2019 k 30. 6. 2019 k 30. 9. 2019 k 31. 12. 2019
Majetek fondu v tis. Kč 72 042 968 73 477 294 74 661 493 75 689 298
Výsledek hospodaření v tis. Kč
349 053 614 321 951 618 1 207 841
Načítání aplikace

Vývoj zhodnocení

Rok  2018 2017 2016 2015 2014
Připsané zhodnocení fondu za rok 0,51 %  0,51 % 0,68 % 0,85 % 1,42 %
Načítání aplikace

Další fondy