Společenská odpovědnost

Smyslem naší veřejné role je zajištění doplňkového příjmu pro občany v poproduktivním věku. Ve všem svém konání akcentujeme prvek dlouhodobosti, stability a společenské odpovědnosti.

Uspořádané akce

Společenská odpovědnost Vánoční večeře pro osamělé seniory Přečíst si více
24.12.2017
Společenská odpovědnost Vánoční projížďka Prahou Přečíst si více
9.12.2017
Společenská odpovědnost Výroba adventních věnců Přečíst si více
16.11.2017
Společenská odpovědnost Den otevřených dveří v Životě 90 Přečíst si více
25.5.2017
Společenská odpovědnost Seniorská míle Přečíst si více
20.5.2017
Společenská odpovědnost Charitativní závody Dračích lodí Přečíst si více
13.5.2017
Společenská odpovědnost Výroba velikonočních věnců Přečíst si více
3.4.2017
Společenská odpovědnost 15. - 16. prosince 2016 Zdobení vánočních perníčků Přečíst si více
15.12.2016
Společenská odpovědnost Vánoční projížďka Prahou Přečíst si více
10.12.2016
Společenská odpovědnost 24. – 25. listopadu 2016 Výroba Adventních věnců Přečíst si více
24.11.2016

Ekonomická odpovědnost

 • Podporujeme neziskové organizace a podílíme se na dobročinných akcích a projektech.
 • Intenzivně spolupracujeme se spolkem Život 90, který se zaměřuje na zlepšování kvality života v důchodovém věku.
 • Pravidelně darujeme vyřazenou výpočetní techniku a kancelářské vybavení do dětských domovů, základních škol, domovů seniorů a jiných organizací.
 • Motivujeme naše zaměstnance k účasti na dobrovolnických akcích v rámci programu „Dny pro charitu“.
 • Umožňujeme našim zaměstnancům, aby finančně podpořili neziskové organizace darováním svých benefitů.
 • Podílíme se na koučinku studentů a zaměstnanců neziskových organizací.

Etická odpovědnost

 • Řídíme se Etickým kodexem Finanční skupiny ČS a Asociace penzijních společností.
 • Máme rovný přístup ke všem klientům a zaměstnancům.
 • Pomáháme zaměstnancům v jejich profesním i osobním rozvoji a umožňujeme flexibilní formy práce.
 • Zabýváme se vzděláváním klientů, především v oblasti finanční gramotnosti.
 • Podporujeme zaměstnaneckou diverzitu a vycházíme vstříc kolegům s handicapem.
 • Neinvestujeme prostředky do cenných papírů firem produkujících tabák a zbraně nebo využívajících dětskou práci.
 • Etické spoření umožňuje našim klientům investovat se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí.

Ekologická odpovědnost

 • Třídíme firemní odpad.
 • Při tisku používáme recyklovaný papír.
 • Naše zaměstnance vedeme k úsporám spotřeby provozních materiálů.
 • Používáme ekologické tonery a repasované tiskové náplně.
 • Minimalizujeme interní a externí tisky v rámci projektu „Bezpapírová společnost“.
 • Klientům poskytujeme elektronické výpisy a komunikaci.
 • Hledáme příležitosti ke znovuvyužití vyřazeného kancelářského vybavení a techniky.

Jako člen Finanční skupiny České spořitelny věříme dobrým věcem.