Společenská odpovědnost

Smyslem naší veřejné role je zajištění doplňkového příjmu pro občany v poproduktivním věku. Ve všem svém konání akcentujeme prvek dlouhodobosti, stability, udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Aktuálně

Odpovědnost

Udržitelnost

Důležité dokumenty