Zásady zpracování osobních údajů v ČS penzijní společnosti


Důležité kontakty ochrany osobních údajů
v rámci ČS penzijní společnosti

Kategorie osobních údajů, které zpracovává
ČS penzijní společnost

Účely zpracování vašich osobních údajů
v ČS penzijní společnosti

Oprávněné zájmy ČS penzijní společnosti
pro zpracování vašich osobních údajů

Automatizované zpracování (rozhodování)
nebo profilování vašich osobních údajů

Způsoby ochrany vašich osobních údajů a doba,
po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy
v ČS penzijní společnosti

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů