Zásady zpracování osobních údajů v ČS penzijní společnosti


Důležité kontakty ochrany osobních údajů v rámci ČS penzijní společnosti

Kategorie osobních údajů, které zpracovává ČS penzijní společnost

Účely zpracování vašich osobních údajů v ČS penzijní společnosti

Oprávněné zájmy ČS penzijní společnosti pro zpracování vašich osobních údajů

Automatizované zpracování (rozhodování) nebo profilování vašich osobních údajů

Způsoby ochrany vašich osobních údajů a doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy v ČS penzijní společnosti

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů