956 777 444

Servis 24          Česká spořitelna, a.s.
Převod na DPS

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Upozorňujeme, že naspořená částka a výsledky kalkulátoru vychází z modelového výpočtu a nejsou zárukou konečného stavu na konci spoření. Výše uvedená částka z modelového výpočtu představuje očekávaný výnos, který není zárukou skutečného budoucího výnosu. Transformovaný fond penzijního připojištění a rozdílné účastnické fondy se od sebe odlišují mírou rizik a potenciálním výnosem. Přestupem z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření dochází ke změně nároků a práv účastníka, které jsou dány rozdílnou legislativou těchto produktů. Převodem penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření účastník přichází o garanci nezáporného zhodnocení, výsluhovou penzi (pokud ji má aktuálně sjednánu), možnost výběru odbytného po 12 měsících spoření a stávající podmínky pro vznik nároku na dávku. Hodnota vložených prostředků může v rámci doplňkového penzijního spoření kolísat a tudíž penzijní společnost nemůže zaručit návratnost vložených prostředků. Podrobnější informace včetně informací o poplatcích a rizicích jsou k dispozici u jednotlivých fondů a rádi Vám poradíme na každé pobočce České spořitelny, a.s. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho text není právně závazný.

© Česká spořitelna a.s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Webmaster